Zakelijk Blog

Alles over het zakelijk leven!

De motorverzekering, wat moet je er allemaal over weten?

Eender welk gemotoriseerd voertuig je gaat aankopen, op het ogenblik dat je ze in het Nederlandse verkeer gaat brengen dient deze verplicht voorzien te zijn van minstens een WA-verzekering. Op deze manier wil de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat elke weggebruiker die gebruik maakt van een gemotoriseerd voertuig is verzekerd tegen schade waar hij of zij eigenlijk niet voor verantwoordelijk is. Dit betekent overigens helemaal niet dat alleen het afsluiten van een WA-verzekering interessant is, integendeel. In het bijzonder voor mensen die een dure motor hebben gekocht kan het bijvoorbeeld de moeite waard zijn om te kijken in de richting van een allrisk motorverzekering. Zou je graag meer te weten willen komen over de verschillende mogelijkheden waar je over beschikt met het oog op het afsluiten van een motorverzekering? Lees dan snel verder!

Wat is een motorverzekering? 

De motorverzekering is zoals de naam reeds aangeeft een verzekering die uitsluitend kan worden afgesloten voor het verzekeren van een motor. Dit is mogelijk op in totaal drie verschillende manieren. Je zou er dan ook voor kunnen kiezen om gewoon de WA-verzekering af te sluiten, maar ook de beperkt en volledige cascoverzekeringen zijn een mogelijkheid. Het afsluiten van een motorverzekering is iets waar je maar beter goed over na kan denken. Daarbij zal je graag rekening willen houden met heel wat verschillende factoren. Wat deze factoren evenals de andere aandachtspunten nu precies zijn laten we je zeer graag ontdekken hier op deze pagina.

Dien je een motorverzekering verplicht af te sluiten?

De motorverzekering valt onder de verzekeringen voor gemotoriseerde voertuigen. Dit betekent dat er een wettelijke verplichting geldt voor het afsluiten van de zogenaamde WA-verzekering. Deze verzekering dekt uitsluitend de schade in die je aanbrengt aan derden, maar is zeer belangrijk. In het verleden was het zo dat veel mensen er niet voor kozen om een dergelijke verzekering af te sluiten. Dat heeft niet zelden geleid tot schadegevallen waarbij het voor één van de betrokken partijen niet mogelijk was om de geleden schade te vergoeden. Dit natuurlijk met alle vervelende gevolgen van dien. Door de verplichte WA-verzekering in te voeren kan een dergelijke situatie worden voorkomen.

Het verplicht afsluiten van de motorverzekering geldt in principe wel alleen maar voor voertuigen die zich op de Nederlandse openbare weg begeven. Ben jij dus met andere woorden van plan om met jouw motor alleen maar op privéterrein te gaan crossen en ga je de motor met een auto naar dat privéterrein brengen? In dat geval hoef je ze eigenlijk niet persé te laten verzekeren. Let wel, wanneer je niet bent verzekerd spreekt het voor zich dat alle schade voor jouw eigen rekening is. Ook op een privéterrein is het namelijk mogelijk dat je geconfronteerd kan worden met bepaalde schade.

Welke motorverzekering is voor jou de interessantste keuze?

Indien je een motorverzekering wenst af te sluiten zal het al snel duidelijk worden dat er menig aantal verschillende mogelijkheden worden aangeboden op dit vlak. We maken dan ook een onderscheid tussen de drie motorverzekeringen zoals hieronder op een rijtje gezet:

  1. De WA-verzekering;
  2. De beperkt cascoverzekering;
  3. De volledige cascoverzekering; 

De WA-verzekering is de minst uitgebreide motorverzekering. Indien je deze gaat afsluiten kan je dan ook uitsluitend rekenen op een dekking met betrekking tot schade aan derden. Wanneer je graag wil hebben dat ook schadegevallen aan je eigen motor kunnen worden verzekerd zal je dus automatisch aangewezen zijn op één van de meer uitgebreide motorverzekeringen die er bestaan. Bij het bepalen van de voor jou beste motorverzekering zal je altijd rekening willen houden met zaken zoals:

  1. De waarde van de motor over beschikt; 
  2. Het aantal kilometers die je met de motor gaat afleggen; 

Enkel en alleen wanneer er rekening wordt gehouden met de bovenstaande twee factoren zal je uiteindelijk precies die motorverzekering afsluiten die voor jou de beste keuze zal blijken te zijn.

Interessante bespaartips voor jouw motorverzekering

Tot slot gaan we nog even kijken naar de verschillende mogelijkheden die er bestaan om de te betalen verzekeringspremie voor je motorverzekering te kunnen beperken. Vaak wordt er namelijk zomaar vanuit gegaan dat mensen niet anders kunnen dan zomaar akkoord te gaan met de standaard verzekeringspremie die wordt gehanteerd. Dat is echter niet helemaal juist. Er zijn wel degelijk allerhande manieren om de kostprijs van een motorverzekering te drukken. Wil je graag ontdekken om welke bespaartips het dan precies gaat? Dat is hieronder mogelijk!

1.) Sluit niet de eerste de beste motorverzekering af

Een motor verzekeren en deze verzekering afsluiten doe je in de praktijk niet zonder jezelf eerst een grondig beeld te schetsen van hetgeen er zich op de markt allemaal afspeelt. Het wordt daarom altijd sterk aangeraden om voordat je een motor gaat verzekeren een vergelijking uit te voeren. Zo krijg je niet alleen een goed beeld van welke verschillende motorverzekeringen er bestaan, daarnaast wordt het ook direct duidelijk bij welke verzekeraar je ze tegen de interessantste voorwaarden kan afsluiten.

2.) Bekijk de voorwaarden van het eigen risico 

Is er sprake van een eigen risico bij jouw motorverzekering? Denk dan niet te snel dat dit vooral een doorn in het oog is. In de praktijk is het namelijk zo dat, dat eigen risico jou zomaar zou kunnen helpen om de kosten van je motorverzekering te drukken. Hoe dan? Zeer eenvoudig. Door het eigen risico te verhogen zal je namelijk kunnen vaststellen dat de verzekeringspremie kan worden gedrukt. Op deze manier bespaar je overigens niet één keer, maar wel elk jaar opnieuw. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat het bedrag die je voor de geleden schade zelf zal moeten ophoesten aanzienlijk hoger kan komen te liggen. Zorg er dus wel voor dat het eigen risico betaalbaar blijft.

3.) Let op met het gespreid betalen van je motorverzekering premie

Mensen zijn tegenwoordig veel beter verzekerd dan in het verleden het geval was. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat ze ook aanzienlijk meer verzekeringen afsluiten. Al deze verzekeringen hebben echter een bepaalde kostprijs waardoor de totale kosten al snel behoorlijk kunnen oplopen. Omwille van die reden wordt er door heel wat verzekeringnemers tegenwoordig voor gekozen om de te betalen premie te spreiden over verschillende periodes. Het niet in één keer betalen van de premie, maar kiezen voor een gespreide betaling kan je echter op hogere kosten komen te staan. Overweeg dus altijd of het toch niet interessanter is om de premie gewoon in één keer te betalen.

Klik hier om direct te gaan vergelijken en af te sluiten!