Zakelijk Blog

Alles over het zakelijk leven!

Ondersteuning van een verzekeringsadvocaat bij een conflict met de verzekeringsmaatschappij

Als je een verzekering afsluit, doe je dit om jezelf een vorm van zekerheid te bieden bij onverwachte situaties. Deze zekerheid kan in één klap weggenomen worden als de verzekeringsmaatschappij een andere kijk heeft op de ontstane situatie en/of de claim die ingediend is. Daarnaast kunnen andere omstandigheden de basis vormen van een conflict tussen een verzekerde en de verzekeringsmaatschappij. Een verzekeringsadvocaat kan (letterlijk) een zeer waardevolle ondersteuning bieden als er sprake is van een conflict met de verzekeringsmaatschappij aangezien er in dit soort situaties vaak sprake is van een ongelijke strijd.

Conflicten tussen verzekeringsmaatschappijen en diens cliënten

Zoals aangeven vormt een verschil van inzicht met betrekking tot de ontstane situatie in de meeste gevallen de basis voor conflicten tussen verzekeringsmaatschappijen en diens cliënten. Naast een eenvoudig verschil van inzicht kan een verschil van interpretatie van polisvoorwaarden tot en met een beschuldiging van verzekeringsfraude de oorzaak zijn van deze vervelende situatie. Bij dit soort omstandigheden zit een particulier vaak in een lastig parket. Naast het feit dat het voor een particulier vaak zeer lastig is om een verzekeringsmaatschappij van diens ongelijk te overtuigen, kan deze organisatie ook de keuze maken om dit geschil vast te leggen in het Centraal Informatie Systeem. Deze CIS registratie is een databank waarin verzekeringsmaatschappijen inzicht krijgen in het verzekeringsverleden van een persoon. Deze registratie kan veel gevolgen hebben voor de langere termijn. CIS registraties kunnen de reden zijn voor andere verzekeringsmaatschappijen om een verzekeringsaanvraag te weigeren en kunnen dus ook op langere termijn belemmerend werken. 

Deze ondersteuning biedt een advocaat verzekeringsrecht

In geval van een conflict met de verzekeringsmaatschappij voelen de meeste verzekerden zich vaak “alleen staan” tegen de vaak grote- en onbereikbare macht van een verzekeringsmaatschappij. In dit soort gevallen kan een verzekeringsadvocaat een zeer waardevolle ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit persoonlijke advisering maar kan ook een flinke stap verder gaan. Een advocaat verzekeringsrecht kan de verzekerde ook ontzorgen door deze persoon te vertegenwoordigen in het communicatietraject met de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast kan een verzekeringsadvocaat de belangen van de betrokkene behartigen gedurende eventuele bij een eventuele juridische procedure.

Voordeel van rechtsbijstandsverzekering

Als de betrokkene voor dit soort situaties een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, heeft deze persoon recht op een vrije advocaatkeuze zonder dat de verzekeringsmaatschappij hier inspraak in heeft. Dit biedt alle mogelijkheden voor de betrokkenen om gebruik te maken van een in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat zodat er geen sprake meer is van een ongelijke strijd tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij.